YÖNETİM DÖNEMİMİZDE KANALİZASYON ALT YAPISI VE C/4  BLOK YANINDAKİ ACİL GİRİŞ KAPISI HARCAMALARI GEÇMİŞ DÖNEMDE ALT YAPI İLE İLGİLİ TOPLANAN AVANSLAR HESABINDAN KARŞILANMIŞTIR.

GELİR VE GİDERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

PRESTİJ KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ     Sayın Site Sakinleri,   Sitemize ait www.prestijkonutlarisitesi.com internet sayfasında sitemizde oturanlara ait aidat borç durumları ve Yönetim Kurulunca yapılan harcamalar aylar itibariyle yer almaktadır. Sitemiz Genel Kurulunca seçilen Blok Yöneticileri arasından Temsilciler Kurulunca seçilen ve yetkilendirilen 3 Denetçi’den oluşan Site Denetim Kurulu 3 aylık dönemler halinde Site Yönetim Kurulu […]